Peace and Security

Rumah Croft Skotlandia

Sejarah Rumah Croft Secara tradisional, crofts terletak di perkebunan besar, dan disewa dari pemilik tanah. Tuan tanah dapat memiliki banyak croft di tanah mereka, dan ada lebih dari 17.000 croft di Skotlandia. Namun, pencarian pola pemilikan tanah yang adil tidaklah mudah. 432 pemilik swasta menguasai setengah dari tanah di Skotlandia, seperempat dari negara itu masih […]